Chanting for Peace

In verbondenheid met jezelf en de ander zingen over vrede. Vrede voor de wereld, voor jezelf, voor je buren, voor Europa, voor vrienden met ruzie, voor…

Eens in de twee a drie maanden vindt Chanting for Peace plaats.  We zingen omdat zingen fijn is, maar met name zingen we om vrede te versterken en te verspreiden.

Kernwoorden voor wat deelnemers hebben ervaren tijdens Chanting for Peace:

Compassie; vrede; kracht en nabijheidsgevoel; spiritualiteit; harmonie; gebundelde aandacht en energie voor vrede; liefde; een glimlach; loslaten; energie; vertrouwen, blijheid; de kracht van samen; rust; vrede met jezelf is vrede met de ander; dankbaarheid.

We zingen eenvoudige liederen waarvan een deel meerstemmig wordt aangeleerd en een deel spontaan meerstemmig is. De bijeenkomsten zijn in drie stukken verdeeld. Het eerste deel bestaat uit het oefenen van de te zingen songs met daarna een pauze. Het tweede deel bestaat uit zingen vanuit de gedachte: let the song sing you. Zingen vanuit hartsbewustzijn in plaats vanuit hoofdbewustzijn. We laten de liederen eerst bij ons binnekomen en laten daarna onze stem er als vanzelf in meeklinken. Een hele krachtige manier van zingen die ook innerlijke vrede kan versterken. Het laatste deel bestaat uit vreugdevol samen zingen omdat het zo heerlijk is om te doen, met het geweldige doel om vrede in de wereld te versterken. 
Je kunt elke Chanting for Peace bijeenkomst los bijwonen. Je hoeft geen lid te worden of iets dergelijks. 

Chanting for Peace kost slechts €5. Mocht de €5 entree een beletsel zijn om mee te kunnen doen, neem dan even contact op met Petra Overeem om te bespreken wat mogelijk is.

 

Planning:
Zaterdag 10 augustus  

10.30 tot 12.30 uur, 
Bij Petra thuis in Lelystad
Er is plaats voor ongeveer 15 personen. 
Entree: €5 (incl. consumpties)

Meedoen? Meld je dan aan via het formulier, whatsapp of mail

Wil je automatisch op de hoogte gehouden worden van activiteiten van PIO Vocaal, meld je dan aan voor de Nieuwsbrief

 

Download hier een van de flyers van Chanting for Peace, om uit te delen of zelf te gebruiken.

Chanting For Peace Flyer Aug 24 Jpg
Afbeelding – 202,3 KB 29 downloads