Zingen is de korste weg naar de ziel. 

 

Stem geven aan wat er in je leeft, is heerlijk!

 

Stembevrijding is laten klinken wat er in je leeft. Of anders gezegd: stem geven aan wat er in ons leeft. En dat kan op heel veel manieren. Bijvoorbeeld door in een groep vrijuit te zingen bij bestaande muziek. Of tijdens zang- en stiltemomenten, tijdens individueel zingen, of zingen in duo’s. Tijdens wandelsessies of samen met een pianist vrij improviserend. Enzovoort. Gemeenschappelijke deler van alle stembevrijdingsactitiviteiten is het stem geven aan wat in ons binnenste zit en gehoord wil worden.  

 

We zijn geneigd om ervaringen die minder prettig zijn ergens in ons binnenste te parkeren. Vaak onbewust. Door deze ervaringen opzij te zetten, of misschien zelfs weg te stoppen, lijkt het alsof ze er niet zijn. En het lijkt dan ook alsof we er niet mee bezig zijn. Hiermee houden we onszelf echter voor de gek, want zo werkt onze geest niet. Verstoppertje spelen met onze eigen ervaringen is niet aan te bevelen. Het is vele malen gezonder om die ervaringen in de ogen te kijken en op te nemen in wie we zijn. Proberen een deel van onszelf weg te doen is onmogelijk. Stembevrijding helpt ons onze ervaringen te omarmen, of ze nu vreugdevol zijn of niet. Als we stem geven aan wat er in ons leeft ervaren we een stukje bevrijding, ontstaat er ruimte en vrijheid om er helemaal te zijn. Dat werkt bevrijdend.

 

Vrijheid!

Stembevrijding is er voor de kleine en de grote dingen: gespannen zijn voor een sollicitatie; boosheid op een partner; verdriet om het verlies van een dierbare; blijdschap vanwege een zwangerschap; teleurstelling omdat een date niet doorgaat of de pijn van opgelopen trauma’s. Stembevrijding is in alle gevallen helpend. 

 

Stembevrijding is een hele andere manier van handelen dan we vaak gewend zijn. Als we bijvoorbeeld gespannen zijn voor een moeilijk gesprek kunnen we de angst wegduwen of er stem aan geven. Wegduwen lijkt een goede oplossing, maar eigenlijk helpt het niet. De angst gaat er niet van weg, maar blijft juist hinderlijk aanwezig. Dit beïnvloedt ons gedrag.

Zingen resoneert diep en werkt bevrijdend. 

 

Daarnaast beïnvloedt het ook het contact met anderen. Als we niet laten zien wie we zijn, houden we een stuk van onszelf weg, laten we ons niet ten volle zien. Als we stem geven aan de spanning in ons door bijvoorbeeld onderweg naar het gesprek hardop te zeggen ‘Ik ben gespannen’, ontstaat er ruimte om er helemaal te mogen zijn. Het zingen van diezelfde zin is nog vele malen krachtiger. Zingen resoneert dieper en werkt nog meer bevrijdend. Als we laten horen wie we zijn, als we laten horen hoe we ons voelen en laten horen wat er in ons leeft, kunnen we ook leven wie we zijn. We zijn dan in verbinding met onszelf. En zo kunnen we ook in contact met anderen in verbinding met onszelf blijven. Ons gedrag klopt dan met wie we echt zijn.

Kortom, stembevrijding is een krachtig instrument voor ieder mens die in contact wil zijn met zichzelf. Hierdoor voelen we onszelf, gaan we stromen en zijn we steeds meer in verbinding met wie we helemaal zijn: Uniek en prachtig!

Je bent uniek en prachtig!

 

Individuele stembevrijding of stembevrijding in duo's kost €30 per uur.  

Het is ook mogelijk om bij jou thuis stembevrijding te doen. Dit gaat altijd in overleg. Neem daarvoor dus even contact op. 

 

Op de pagina 'workshops' vind je meer mogelijkheden.

Heb je belangstelling of een vraag, neem dan gerust contact op.